Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Sunday, 1 June 2014, 9:05 PM
   

  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ในชั้นเรียนใหม่  จึงชอให้นักเรียนทำการแก้ไขดังนี้

  1. เปลี่ยนหมายเลขข้างหน้าชื่อ โดยแก้ไขเฉพาะตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายให้เป็นเลขที่ใหม่ของตนเอง เช่น. เดิมนักเรียนมีรหัสนำหน้าชื่อ 57*5101.แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเลขที่2 ก็ต้องแก้ไขเป็น 57*5102

  2. เปลี่ยน e-mail ให้เป็นปัจจุบัน...

  Read the rest of this topic
  (89 words)
   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  กำหนดวันเปิด-ปิด กิจกรรม รายวิชา ส32101
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Monday, 19 May 2014, 8:30 PM
   

  บทเรียน e-learning  จะเปิดให้นักเรียนทำงานดังนี้
     หน่วยที่ 1  
                     e-learning    19 พ.ค. -  20  มิ.ย. 2557  (ทำที่บ้าน)
                     สอบครั้งที่ 1   16 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2557    (ห้อง 125)
      หน่วยที่ 2   
                     e-learning    21 มิ.ย. -  18  ก.ค. 2557  (ทำที่บ้าน)
   ...

  Read the rest of this topic
  (117 words)
   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  การสอบซ่อม
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Monday, 19 May 2014, 12:07 PM
   

        นักเรียนระดับชั้น ม.5 ปี 2556ที่สอบตกรายวิชา ส32101 และ ส32102 ให้ทำการแก้ไขในเว็บได้เลย เมื่อสอบผ่านแล้ว ให้มาติดต่อขอรับใบเหลืองได้ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น. หากสงสัยให้มาพบในเวลาดังกล่าว

   

  Skip available courses