Skip แจ้งข่าว

  แจ้งข่าว

  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  ส32101 : การบ้าน 3.4
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Friday, 2 August 2019, 9:25 AM
   

  คำสั่ง ให้นักเรียนทำการบ้าน 3.4 เรื่อง พิบัติภัยธรรมชาติจากพายุ จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

  กำหนดส่งภายในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 21.59 น.

   
  Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
  ส32101 : การบ้าน 3.3
  by ครูปราชญา ปานกลีบ - Thursday, 1 August 2019, 10:32 PM
   

  คำสั่ง ให้นักเรียนทำการบ้าน 3.3 เรื่อง พิบัติภัยธรรมชาติจากคลื่นสึนามิ จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

  กำหนดส่งภายในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 21.59 น.