Skip แจ้งข่าว

  แจ้งข่าว

  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  แจ้งเปิด รายวิชา สังคมศึกษา3
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Tuesday, 16 May 2017, 6:40PM
   

  ขณะนี้ครูได้เปิดรายวิชาสังคมศึกษา3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แล้วครับขอเชิญนักเรียนลงทะเบียนเข้าสู่บทเรียนได้เลยครับ