Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
การสอบซ่อม
by ครูปราชญา ปานกลีบ - Tuesday, 1 October 2013, 2:23 PM
 

      นักเรียนระดับชั้น ม.5 ที่สอบตก ให้ตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำตามรายการที่มีเครื่องหมาย X นักเรียนสามารถทำได้ที่ห้อง 125 หรือที่บ้านก็ได้ เมื่อทำครบแล้วให้มาติดต่อขอรับใบเหลืองได้ตั้งแต่เวลา 08.

Read the rest of this topic
(10 words)
 
Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
กำหนดการประกาศผลสอบรายวิชา ส32101
by ครูปราชญา ปานกลีบ - Friday, 6 September 2013, 8:49 AM
 

สวัสดีครับนักเรียนทุกคน

         หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาและทำกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาสังคมศึกษา3 ส32101 ในรูปแบบe-learning.

Read the rest of this topic
(19 words)
 
Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
การเปลี่ยนเลขที่
by ครูปราชญา ปานกลีบ - Sunday, 2 June 2013, 8:25 PM
 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ในชั้นเรียนใหม่  จึงชอให้นักเรียนทำการแก้ไขหมายเลขข้างหน้าชื่อ โดยแก้ไขเฉพาะตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายให้เป็นเลขที่ใหม่ของตนเอง เช่น.

Read the rest of this topic
(6 words)
 

Skip available courses