Skip แจ้งข่าว

  แจ้งข่าว

  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  ส32102: การบ้าน 4.3
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Tuesday, 29 January 2019, 2:56PM
   

          คำสั่งให้นักเรียนทำการบ้าน 4.3 เรื่อง การรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 60 นาที

          กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.59 น. (สามารถทำในโทรศัพท์ได้ ไม่มีแบบลากคำตอบ)

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (43 คำ)
   
  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  ส32102 : การบ้าน 4.2
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Monday, 28 January 2019, 8:10PM
   

  คำสั่งให้นักเรียนทำการบ้าน 4.2 เรื่อง การชำระเงินระหว่างประเทศ จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน กำหนดส่ง วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.59 น.

  ***หมายเหตุ การบ้านนี้ ไม่มีแบบลากคำตอบ สามารถทำในโทรศัพท์ได้