Skip แจ้งข่าว

  แจ้งข่าว

  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้าน 4.4
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Monday, 3 September 2018, 9:33PM
   

        คำสั่ง ให้นักเรียนทำการบ้าน 4.4 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 ข้อ เวลา 1.30 ชั่วโมง กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.59 น. (สามารถทำในโทรศัพท์ได้ ไม่มีแบบลากคำตอบ)