Skip แจ้งข่าว

  แจ้งข่าว

  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  การบ้าน 4.2: สงครามโลก
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Saturday, 8 February 2020, 1:08AM
   

  คำสั่ง ให้นักเรียนดูคลิป Videoใน classroom แล้วทำการบ้าน 4.2 เรื่อง สงครามโลก  จำนวน 40 ข้อ คะแนน 40 คะแนน

      กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.59 น.

   
  รูปภาพของครูปราชญา ปานกลีบ
  ส32102 การบ้าน 4.1
  โดย ครูปราชญา ปานกลีบ - Thursday, 6 February 2020, 7:17PM
   

  คำสั่ง ให้นักเรียนดูคลิป Videoใน classroom แล้วทำการบ้าน 4.1 เรื่อง ผลระทบจากการขยายดินแดนของยุโรป จำนวน 20 ข้อ คะแนน 20 คะแนน

      กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.59 น.