แจ้งข่าว

 
 
Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
ส32101 : การบ้าน 3.4
by ครูปราชญา ปานกลีบ - Friday, 2 August 2019, 9:25 AM
 

คำสั่ง ให้นักเรียนทำการบ้าน 3.4 เรื่อง พิบัติภัยธรรมชาติจากพายุ จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน

กำหนดส่งภายในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 21.59 น.