แจ้งข่าว

 
 
Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
ส32102 การบ้าน 4.1
by ครูปราชญา ปานกลีบ - Thursday, 6 February 2020, 7:17 PM
 

คำสั่ง ให้นักเรียนดูคลิป Videoใน classroom แล้วทำการบ้าน 4.1 เรื่อง ผลระทบจากการขยายดินแดนของยุโรป จำนวน 20 ข้อ คะแนน 20 คะแนน

    กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.59 น.