แจ้งข่าว

 
 
Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
แบบฝึกหัด 1.2
by ครูปราชญา ปานกลีบ - Tuesday, 16 June 2020, 12:05 PM
 

    คำสั่ง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์จำนวน 40 ข้อคะแนนเต็ม 20 คะแนน

     กำหนดส่ง ภายในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 21.59 น.

     (เมื่อทำเสร็จแล้ว ต้องคลิกทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นใน classroom ในหน้าคำสั่งให้ทำแบบฝึกหัด 1.2 โดยไม่ต้องแนบไฟล์ใดๆ)