แจ้งข่าว

 
 
Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ
นำเสนอ การบ้าน 1.2
by ครูปราชญา ปานกลีบ - Sunday, 5 July 2020, 5:09 PM
 

คำสั่ง ให้นักเรียนนำเสนอคำถามของตนเองในการบ้าน 1.2 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ในคาบเรียน (นำเสนอสด)

     กำหนดส่งไฟล์ google slide การบ้าน 1.2 ภายในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.59 น.

    คะแนนเต็ม 10 คะแนน