แจ้งข่าว

โปรดติดตามข่าว แจ้งเตือน

DiscussionStarted byRepliesLast post
นำเสนอ การบ้าน 1.2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sun, 5 Jul 2020, 5:09 PM
แบบฝึกหัด 1.2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Tue, 16 Jun 2020, 12:05 PM
แบบฝึกหัด 1.1 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Thu, 4 Jun 2020, 9:26 PM
นำเสนอ การบ้าน 1.1 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Fri, 22 May 2020, 9:00 AM
การบ้าน 1.1 เครื่องมือและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sun, 17 May 2020, 10:13 AM
สอบก่อนเรียน 1 ภูมิศาสตร์ Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Tue, 12 May 2020, 3:17 PM
การบ้าน 4.2: สงครามโลก Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sat, 8 Feb 2020, 1:08 AM
ส32102 การบ้าน 4.1 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Thu, 6 Feb 2020, 7:17 PM
ส32101 : การบ้าน 3.4 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Fri, 2 Aug 2019, 9:25 AM
ส32101 : การบ้าน 3.3 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Thu, 1 Aug 2019, 10:32 PM
ส32101: การบ้าน 3.2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Mon, 29 Jul 2019, 6:52 AM
ส32101: การบ้าน 3.1 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sat, 20 Jul 2019, 3:51 PM
ส32101 การบ้าน 2.4-2.5 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sat, 29 Jun 2019, 6:06 PM
ส32101 1/62 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Thu, 16 May 2019, 9:16 PM
ส32102: การบ้าน 4.3 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Tue, 29 Jan 2019, 2:56 PM
ส32102 : การบ้าน 4.2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Mon, 28 Jan 2019, 8:10 PM
ส32102: การบ้าน 4.1 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Fri, 25 Jan 2019, 5:36 AM
ส32102: การบ้าน 3.4 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Mon, 14 Jan 2019, 4:57 PM
ส32102: การบ้าน 3.2-3.3 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Tue, 8 Jan 2019, 7:42 PM
การบ้าน 3.1 : การเงิน การคลัง Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sat, 5 Jan 2019, 3:48 PM
ส32102: การบ้าน 2.3 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Tue, 11 Dec 2018, 3:07 PM
การบ้าน 2.1-2.2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sat, 8 Dec 2018, 12:01 PM
การบ้าน 4.4 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Mon, 3 Sep 2018, 9:33 PM
ส32101: การบ้าน 4.3 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sun, 2 Sep 2018, 2:41 PM
ส32102 การบ้าน: หน่วย 4 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Fri, 2 Feb 2018, 10:36 PM
ส32102 การบ้าน: 3.1-3.5 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Thu, 25 Jan 2018, 8:44 PM
ส32102 หลังเรียน: 2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sat, 9 Dec 2017, 6:18 PM
ส32102 การบ้าน: 2.3-2.4 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Tue, 5 Dec 2017, 4:58 PM
ส32102 การบ้าน: 2.1-2.2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sat, 2 Dec 2017, 7:09 AM
ส32102: การบ้าน 1.6-1.8 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sun, 19 Nov 2017, 3:27 PM
ส32102: การบ้าน 1.3-1.5 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sat, 11 Nov 2017, 9:55 AM
เปิดการเรียน วิชาสังคมศึกษา4 ส32101 ภาคเรียนที่ 2/2560 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Fri, 3 Nov 2017, 10:32 PM
แจ้งเปิด รายวิชา สังคมศึกษา3 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Tue, 16 May 2017, 6:40 PM
ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนรายวิชา ส32102 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Fri, 17 Feb 2017, 8:19 PM
เปิดระบบการเรียน ส32102 สังคมศึกษา4 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sat, 19 Nov 2016, 9:03 AM
การสอบซ่อมและทำการบ้านที่ค้างส่ง Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 1 58*51226เธียรษา เธียรธรรมจักร์
Wed, 3 Aug 2016, 12:48 PM
การแจ้งประกาศ สั่งการบ้าน Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 0 ครูปราชญา ปานกลีบ
Sun, 3 Jul 2016, 10:44 AM
ประกาศ ปิดการสอบซ่อมและปรับปรุงคะแนน หน่วย 1 วิชาสังคม4 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 3 58*5605คำภีร์ แฉ่งใจ
Mon, 29 Feb 2016, 2:17 PM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา 4 ครั้งที่ 8 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 6 ครูปราชญา ปานกลีบ
Tue, 23 Feb 2016, 1:16 PM
ประกาศ ปิดการสอบซ่อมและอัพคะแนน หน่วย 3 วิชาสังคม4 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 2 58*5605คำภีร์ แฉ่งใจ
Fri, 19 Feb 2016, 2:03 PM
แจ้งปิดการบ้าน ทุกข้อทุกหน่วย รายวิชาหน้าที่พลเมือง Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 2 58*5605คำภีร์ แฉ่งใจ
Fri, 19 Feb 2016, 2:03 PM
แจ้งปิดการบ้าน ทุกข้อทุกหน่วย รายวิชาสังคม4 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 3 58*5605คำภีร์ แฉ่งใจ
Fri, 19 Feb 2016, 2:01 PM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา 4 ครั้งที่ 5 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 5 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 9:01 AM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา 4 ครั้งที่ 1 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 8 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 9:00 AM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา 4 ครั้งที่ 2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 10 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 9:00 AM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา 4 ครั้งที่ 3 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 5 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:59 AM
การสอบซ่อม วิชาสังคม 4 หน่วยที่ 1 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 7 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:59 AM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 7 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 8 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:57 AM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 9 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 9 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:57 AM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 10 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 11 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:56 AM
การบ้านวิชาหน้าที่พลเมือง ครั้งที่ 5 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 16 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:55 AM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 5 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 15 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:55 AM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 6 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 15 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:54 AM
คำเตือนก่อนสอบ Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 5 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:54 AM
การสอบอัพคะแนนวิชาสังคม Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 7 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:53 AM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 8 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 11 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:52 AM
สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 9 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:51 AM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา 4 ครั้งที่ 6 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 7 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:50 AM
การบ้านวิชาหน้าที่พลเมือง3 ครั้งที่ 5 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 4 58*51224วรรณวิสา วงษ์ทอง
Mon, 15 Feb 2016, 8:50 AM
แจ้งข่าวเรื่องการให้คะแนน การตอบข้อความการบ้าน Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 2 58*5430ชนากานต์ ศรีคมขำ
Sun, 7 Feb 2016, 2:32 PM
แจ้งปิดอัพคะแนนหน่วย 1 และหน่วย 2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 4 58*5430ชนากานต์ ศรีคมขำ
Sun, 7 Feb 2016, 2:31 PM
การบ้านวิชาหน้าที่พลเมือง 3 ครั้งที่ 4 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 5 58*5430ชนากานต์ ศรีคมขำ
Sat, 16 Jan 2016, 3:57 PM
แจ้งวันสอบเก็บคะแนนครั้งที่ Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 4 58*5605คำภีร์ แฉ่งใจ
Fri, 15 Jan 2016, 12:45 PM
การบ้านวิชาหน้าที่พลเมือง3 ครั้งที่ 3 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 6 58*5434บุศราภรณ์ ผิวเหลือง
Thu, 17 Dec 2015, 12:28 PM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 11 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 12 58*5448คฌาฎา รักษาราษฎร์
Mon, 14 Dec 2015, 6:15 PM
การบ้านวิชาหน้าที่พลเมือง3 ครั้งที่ 1 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 4 58*5448คฌาฎา รักษาราษฎร์
Mon, 14 Dec 2015, 6:14 PM
การสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 7 58*5448คฌาฎา รักษาราษฎร์
Mon, 14 Dec 2015, 6:10 PM
การบ้านวิชาหน้าที่พลเมือง3 ครั้งที่ 2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 7 58*5448คฌาฎา รักษาราษฎร์
Mon, 14 Dec 2015, 6:09 PM
แจ้งปิดวิชาหน้าที่พลเมือง 2 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 7 58*5448คฌาฎา รักษาราษฎร์
Sun, 8 Nov 2015, 6:10 PM
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 10 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 16 58*5409กฤต มุลชาภิรมย์
Fri, 11 Sep 2015, 9:25 PM
การบ้านวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 12 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 13 58*5409กฤต มุลชาภิรมย์
Fri, 11 Sep 2015, 9:25 PM
แจ้งปิดวิชาสังคมศึกษา 3 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 3 58*5409กฤต มุลชาภิรมย์
Fri, 11 Sep 2015, 9:24 PM
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 7 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 10 58*5429เจษฎาพรรณ นักสิทธิ์
Fri, 11 Sep 2015, 7:47 PM
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 8 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 11 58*5429เจษฎาพรรณ นักสิทธิ์
Fri, 11 Sep 2015, 7:46 PM
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 9 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 10 58*5429เจษฎาพรรณ นักสิทธิ์
Fri, 11 Sep 2015, 7:44 PM
การบ้าน วิชาหน้าที่พลเมืองครั้งที่ 6 Picture of ครูปราชญา ปานกลีบ ครูปราชญา ปานกลีบ 10 58*5429เจษฎาพรรณ นักสิทธิ์
Fri, 11 Sep 2015, 7:44 PM